Firmy biznes premium w sieci Plastech.pl

backgound

Zespół napędu wtryskarki


Podobnie jak w przypadku układów uplastyczniających, także zespoły napędowe wtryskarek różnią się, a zastosowanie konkretnego rozwiązania niesie ze sobą określone konsekwencje. Przyjrzyjmy się dwóm popularnym układom napędowym:

Hydrauliczny zespół napędu składa się z kilku podzespołów, których liczba jest równa liczbie siłowników i silników hydraulicznych. W skład każdego takiego podzespołu wchodzą: rozdzielacz, regulator ciśnienia, regulator przepływu, zawory zwrotne oraz zawory bezpieczeństwa. Podzespoły są zazwyczaj zasilane przez dwie pompy, z których jedna ma duży wydatek i niskie ciśnienie, druga zaś – mały wydatek i wysokie ciśnienie. Zaletą stosowania układu hydraulicznego jest możliwość pracy o charakterze ciągłym przy zmiennych i ekstremalnych obciążeniach. Do wad natomiast należy zaliczyć konieczność okresowej wymiany oleju, filtrów i uszczelek.

Elektryczny układ napędu jest stosowany w ostatnich latach często ze względu na oszczędność energii, która może sięgnąć nawet 25 proc. W przypadku tego typu wtryskarek olej jest wykluczony jako nośnik energii. Napęd elektryczny jest układem precyzyjnym, szybkim, o łatwej regulacji, nie wymagającym instalacji hydraulicznej. Ale jego wadą jest stosunkowo wysoki koszt oraz brak możliwości pracy w zmiennych warunkach i skrajnych obciążeniach.