Firmy biznes premium w sieci Plastech.pl

backgound

Przebieg procesu wtrysku


We wszystkich wtryskarkach przebieg procesu wtrysku jest podobny i składa się z kilku następujących po sobie etapów:

  • W pierwszej fazie cyklu następuje zamknięcie połówek formy przymocowanych do stołów wtryskarki. W tym momencie zespół zamykający przesuwa ruchomy stół przesuwany po prowadnicach.
  • Następnie połówki formy zamykają się  przy użyciu pełnej siły zamykania.
  • Kolejnym etapem jest dosunięcie cylindra wtryskowego do formy. W tym momencie dysza cylindra styka się z tuleją wtryskową formy.
  • Następnie suw roboczy ślimaka bądź tłoka powoduje wtryśnięcie uplastycznionego tworzywa do formy.
  • Następuje uzupełnienie skurczowego ubytku tworzywa w formie przez docisk, który jest wywołany niewielkim przesunięciem ślimaka bądź tłoka.
  • Ślimak (bądź tłok) odsuwa się, ewentualnie odsuwa się też cylinder wtryskowy.
  • Następuje redukcja siły zamykającej formę, jej otwarcie i usunięcie wypraski.

W przypadku wtryskarek ślimakowych ślimak wprawiany jest w ruch obrotowy. Tworzywo pobierane jest z zasobnika, a następnie przesuwane do przedniej części cylindra. Pod wpływem ciśnienia uplastycznionego tworzywa ślimak przesuwa się w tylne położenie. We wtryskarkach tłokowych tłok odsuwany jest do skrajnie tylnego położenia. Następuje wtedy zasypanie cylindra kolejną porcją tworzywa. W tym czasie wypraska jest chłodzona.

Cookies