Wtrysk wielokomponentowy

Ciekawą technologią stosowaną w przetwórstwie tworzyw sztucznych jest wtrysk wielokomponentowy. Nie jest to oczywiście żadna nowość, bo tego typu rozwiązania stosowane są od kilkudziesięciu lat; przy czym wczesna technologia w tym zakresie znacznie się różni od dzisiejszych rozwiązań. Na czym polega istota wtrysku wielokomponentowego? Czytaj dalej Wtrysk wielokomponentowy

Największa wtryskarka świata

Tytułowa wielkość wtryskarek dotyczy nie tylko rozmiarów samych maszyn, lecz detali przez nie produkowanych, choć oczywiście te parametry są ze sobą skorelowane. Jak wiadomo, wagę najmniejszych elementów produkowanych przez wtryskarki liczy się w gramach. Jak wygląda drugi biegun tej skali? Czytaj dalej Największa wtryskarka świata

Zużycie energii wtryskarki

Jednym z podstawowych problemów, z jakimi zmagają się przetwórcy tworzyw, jest zużycie energii przez wtryskarki. Zależy ono oczywiście od wielu czynników, m.in. siły zwarcia i wieku maszyny. Dla wtryskarek starszego typu (powyżej 5 lat) przyjmuje się, że przy uwzględnieniu średniej siły zwarcia (wyliczonej jako średnia wszystkich pracujących maszyn) wynoszącej 6,5 tys. kN moc wynosi ok. 45 kW. Czy to dużo? Czytaj dalej Zużycie energii wtryskarki

Układ zamykania wtryskarki

Podstawowe funkcje układu zamykania wtryskarki (inaczej: zespołu zamykająco-otwierającego, Z-O) to zapewnienie prawidłowego ruchu elementów konstrukcyjnych formy, dostosowanego do określonych faz procesu wtryskiwania, oraz wytworzenie wymaganej siły zamykania formy, która uniemożliwi jej uchylenie podczas fazy wtrysku. Do innych zadań układu zamykania zaliczyć można zagwarantowanie wymaganej wartości skoku stołu wtryskarki, umożliwienie uzyskania określonej wartości siły otwierania formy (która umożliwi efektywne usuwanie wyprasek z formy oraz zapobiega zakleszczeniu się elementów formy). Ponadto, układ zamykająco-otwierający ma za zadanie zapewnić występowanie w układzie narzędziowym wyłącznie naprężeń sprężystych wynikających z sił występujących w procesie wtrysku. Układ Z-O zabezpiecza również odpowiednią trwałość, funkcjonalność i niezawodność podzespołów maszyny i powinien zawierać urządzenie zabezpieczające przed przypadkowym uruchomieniem wtryskarki. Czytaj dalej Układ zamykania wtryskarki

Przebieg procesu wtrysku

We wszystkich wtryskarkach przebieg procesu wtrysku jest podobny i składa się z kilku następujących po sobie etapów:
  • W pierwszej fazie cyklu następuje zamknięcie połówek formy przymocowanych do stołów wtryskarki. W tym momencie zespół zamykający przesuwa ruchomy stół przesuwany po prowadnicach.
  • Następnie połówki formy zamykają się  przy użyciu pełnej siły zamykania.
  • Kolejnym etapem jest dosunięcie cylindra wtryskowego do formy. W tym momencie dysza cylindra styka się z tuleją wtryskową formy.
  • Następnie suw roboczy ślimaka bądź tłoka powoduje wtryśnięcie uplastycznionego tworzywa do formy.
  • Następuje uzupełnienie skurczowego ubytku tworzywa w formie przez docisk, który jest wywołany niewielkim przesunięciem ślimaka bądź tłoka.
  • Ślimak (bądź tłok) odsuwa się, ewentualnie odsuwa się też cylinder wtryskowy.
  • Następuje redukcja siły zamykającej formę, jej otwarcie i usunięcie wypraski. Czytaj dalej Przebieg procesu wtrysku

Chłodzenie wtryskarki

W ostatnich tygodniach dniach kluczowym i powszechnym tematem rozmów była temperatura. To dobry pretekst, aby przyjrzeć się problematyce układu chłodzenia wtryskarki.

Stosowane w branży urządzenia chłodnicze służą do obniżania temperatury kluczowych podzespołów wtryskarki oraz formy wtryskowej. Chłodzeniu podlegają m.in. strefa zasypu tworzywa, olej hydrauliczny w układzie napędowym wtryskarki czy forma wtryskowa. Czytaj dalej Chłodzenie wtryskarki

Układ sterowania wtryskarki

Od momentu opatentowania pierwszej wtryskarki tłokowej w latach 70. XIX wieku dokonał się olbrzymi postęp w dziedzinie konstrukcji tych maszyn. Dostrzegalny on jest między innymi w zakresie budowy układu sterowania. W latach 90. XX wieku wprowadzono do produkcji wtryskarki CNC, czyli zaopatrzone w sterowanie komputerowe (Computerized Numerical Control). I choć maszyny ze sterowaniem konwencjonalnym posiadają pewne zalety (np. to, że układ można regulować i serwisować samodzielnie) to jednak standardem jest współcześnie produkcja wtryskarek sterowanych elektronicznie, dzięki którym ustawianie parametrów oraz monitorowanie i kontrolowanie procesu znacznie się uprościły. Czytaj dalej Układ sterowania wtryskarki

Układ narzędziowy wtryskarki

Trzecim podstawowym układem wtryskarki jest układ narzędziowy. Składa się on z zespołu narzędzia obejmującego formę wtryskową i oba stoły wtryskarki oraz z zespołu zamykająco-otwierającego obejmującego prowadnicę, dźwignie, siłowniki hydrauliczne i płytę oporową.
Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy układów narzędziowych: hydrauliczny, dźwigniowo-hydrauliczny oraz mechaniczny. Czytaj dalej Układ narzędziowy wtryskarki

Zespół napędu wtryskarki

Podobnie jak w przypadku układów uplastyczniających, także zespoły napędowe wtryskarek różnią się, a zastosowanie konkretnego rozwiązania niesie ze sobą określone konsekwencje. Przyjrzyjmy się dwóm popularnym układom napędowym: Czytaj dalej Zespół napędu wtryskarki